belastingen algemeen


Welke belastingregels gelden er voor recreatievastgoed?

Weet waar u aan toe bent, betaal nooit teveel

Als u in Nederland een recreatiewoning koopt, krijgt u – los van de omzetbelasting – te maken met onroerendezaakbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting en overige gemeentelijke lasten. We leggen het voor u uit

Onroerendzaakbelasting

Eigenaren van een recreatiewoning inclusief grond betalen jaarlijks onroerendezaakbelasting. De hoogte van de aanslag wordt bepaald door de WOZ-waarde van de woning en de tarieven van de gemeente. Sinds 2007 bepalen gemeenten zelf hun eigen tarieven. Deze tarieven kunt u terugvinden op de website van de gemeente waar uw recreatiewoning staat.

Forensenbelasting

Gemeenten kunnen forensenbelasting opleggen aan eigenaren van een tweede huis. Dit kan gebeuren als u in een belastingjaar meer dan 90 keer heeft overnacht in de gemeente van uw vakantiewoning. In de praktijk hanteren lang niet alle gemeenten forensenbelasting.

Toeristenbelasting

Wanneer u een recreatiewoning heeft, betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente. Deze belasting betaalt u ter compensatie van de gemeentelijke voorzieningen waar u gebruik van maakt. Op de website van de gemeente van uw recreatiewoning vindt u de hoogte van de toeristenbelasting. Als u uw huis verhuurt, kunt u de toeristenbelasting doorberekenen aan uw gasten. Als u uw huis via een organisatie verhuurt, draagt deze organisatie namens u de toeristenbelasting af.

Overige gemeentelijke lasten

Naast bovenstaande heffingen betaalt u als woningeigenaar ook waterschapslasten en afvalstoffenheffing (huisvuil) aan de gemeente. Ook hier verschilt het tarief per gemeente. Kijk voor de actuele tarieven op de website van de gemeente waarin uw recreatiewoning staat.