waar teken ik eiegelijk allemaal voor


Waar teken ik eigenlijk allemaal voor?

Waar teken ik voor?

Er is een behoorlijk aantal contracten dat getekend moet worden voordat u hopelijk met veel plezier gebruik van uw vakantiewoning kunt maken.
Met welke documenten krijgt u te maken.

De aankoop/prijsopgave: waarin de prijs van de kavel en de ontbindende voorwaarden staan.
Let op: dit is geen offerte maar een overeenkomst.

Een kavellijst: waarop uw kavel en nummer staan.​​
Let op: zorg dat het aantal m2 bekend is.

De algemene leveringsvoorwaarden: waarvan u aangeeft hiermee volledig akkoord te gaan.
Let op: ontbindingsvoorwaarden, vergoeding en de verzekering bij bouw en aflevering.

Bij verhuur ondertekent u een zogenaamde beheer- en exploitatieovereenkomst.​​​​​
Let op: zijn de rendementen echt netto.

Bij aankoop ondertekent u de prijslijst van de parkkosten.
Let op: zijn prijsverhogingen gemaximaliseerd.

Bij huur van de kavel de huurovereenkomst.
Let op: indien jaarlijks opzegbaar, wat dan.

Bij aankoop van de grond: de aankoopovereenkomst voor de grond.
Let op: erfdienstbaarheden en onderzoeksplicht.

Bij koop van een stenen woning de aannemersovereenkomst.
Let op: bouwtermijnen en aan wie wordt betaald.

Bij koop chalet wordt een aanbetaling verwacht.
Let op: aan wie betaalt u en wanneer.

Ontvangst parkreglement en voorwaarden.
Let op: algemene bepalingen: lees hieronder de specifieke zaken.

Waar moet u echt op letten in de algemene bepalingen:

De volgende vragen verdienen 100% duidelijkheid.

Betaalt u mee aan gezamenlijke kosten voor het terrein (bv. nieuwe waterleidingen/televisiekabels).
Mag u ook zelf commercieel verhuren of moet dat uitsluitend via het park.
Moeten vrienden/kennissen betalen als ze bij u logeren.
Mag u verkopen zonder goedkeuring van de VVE.
Zijn met het park bestemmingsplanaanpassingen te verwachten.
Is er een gezamenlijke verzekering (brand en opstal).
Wordt er verplicht tot gezamenlijk onderhoud.
Is er vastgelegd of je bij je chalet mag parkeren.

Maar ook op:

Zit vuilafhaal in de extra kosten.
Wat is de opslag voor de energiekosten.
Heeft de beheerder van het park toegang tot uw eigendom.
Mag u op uw terrein kamperen (tentjes voor vrienden of de kinderen).
Zijn er verplichte kleuren voor verfwerk (kozijnen, buitenkant).
Wie is verantwoordelijk bij issues met afwatering en/of stormschade.
Is er een ballotage.

En tenslotte:

Wat voor gas wordt er gebruikt op het park?
Kan ik bij verkoop de rendementen overdragen?
Ons advies: Koop een recreatiewoning altijd aan samen met een aankoop makelaar via Recravas.