notaris


Koopovereenkomst naar de notaris

De makelaar stuurt de koopovereenkomst – getekend door beide partijen - naar de notaris. Hij laat beide partijen vervolgens weten dat de koopovereenkomst in behandeling wordt genomen. Mocht dit van toepassing zijn, dan krijgt u het verzoek de waarborgsom binnen de overeengekomen termijn te storten op de zgn. ‘derdenrekening’ van de notaris.

Concept-akte

Uw dossier bestaat onder andere uit de nota afrekening hypotheek (verkoper) en kopieën van de facturen van de te verrekenen parklasten en gemeentelijke belastingen. Als de notaris uw dossier compleet heeft, doet hij een voorstel voor de juridische levering van de verkoper aan u, ook wel ‘het transport’ genoemd. Ook stuurt de notaris u een concept-akte en een nota.

Betaling

Eén dag voor de afgesproken datum van de overdracht moet u het nog verschuldigde bedrag op de ‘derdenrekening’ van de notaris gestort hebben. Een eventuele hypotheek meldt u vooraf aan de notaris. De notaris stelt dan de akte van hypotheek op.

Inspectie

Vlak voor de overdracht heeft u het recht om uw recreatiewoning te inspecteren om te zien of uw woning daadwerkelijk in de staat is zoals u deze heeft aangekocht, inclusief de eventuele gewenste bouwkundige aanpassingen of verbeteringen. Wij raden u sterk aan om van dit recht gebruik te maken.

Voorlezing en ondertekening akte

Bij de daadwerkelijke overdracht vraagt de notaris beide partijen of er opmerkingen of onduidelijkheden in het concept staan. De notaris vraagt altijd of beide partijen volledige voorlezing van de leveringsakte op prijs stellen. Meestal is dit niet nodig: de notaris geeft dan een korte samenvatting en controleert de persoonsgegevens van beide partijen.
Als alle zaken in orde zijn, de betaling van de nota is voldaan en er geen ontbindende voorwaarden meer zijn, vraagt de notaris aan beide partijen om de handtekeningen te plaatsen. De notaris tekent zelf als laatste het document. Daarna zendt hij de akte naar het kadaster.
Pas nadat de notaris de volgende werkdag het bericht van ontvangst heeft gekregen en de bevestiging dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen door het kadaster, maakt hij de koopsom over naar de verkoper.