Couple making deal


Wanneer heb ik een notaris nodig?

Waarom een notaris?

De eigendomsoverdracht van een kavel en/of een recreatiewoning geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Dit artikel beschrijft hoe het notariële traject verloopt.

De stukken gaan naar de notaris

De door verkoper en koper getekende koopovereenkomst wordt door de makelaar naar de notaris gezonden. Deze zal beide partijen laten weten dat de koopovereenkomst in behandeling wordt genomen. De koper zal tevens het verzoek krijgen (indien van toepassing) de waarborgsom binnen de overeengekomen termijn te storten op de zgn. ‘derdenrekening’ van de notaris.

Concept-akte

Zodra de notaris zijn dossier compleet heeft, denk aan nota-afrekening hypotheek (verkoper), kopie van facturen van te verrekenen parklasten, gemeentelijke belastingen, etc., zal hij een voorstel doen voor de juridische levering van verkoper aan koper, ook wel ‘het transport’ genoemd. Tevens zal hij een concept-akte en de nota zenden.

Inspectie

Vlak voor de overdracht heeft de koper het recht (hier moet u zeker gebruik van maken) om het aangekochte te inspecteren om te zien of dit daadwerkelijk in de staat is zoals u het heeft aangekocht, inclusief de eventuele gewenste bouwkundige aanpassingen of verbeteringen.

Betaling

Eén dag voor de afgesproken datum van overdracht moet koper het nog verschuldigde bedrag op de ‘derdenrekening’ van de notaris gestort hebben. Een eventuele hypotheek moet vantevoren aan de notaris gemeld worden, omdat hij behalve de akte van levering ook de akte van hypotheek in orde moet maken. Uiteraard ziet de afrekening er dan anders uit.

Voorlezing en ondertekening akte

Op het afgesproken tijdstip zal de notaris partijen vragen of er opmerkingen of onduidelijkheden in het concept staan. De notaris vraagt altijd of partijen volledige voorlezing van de leveringsakte op prijs stellen. Meestal wordt volstaan met beperkte voorlezing en controle van personalia en bespreking van de hoofdlijnen. Als alle zaken in orde zijn, de betaling van de nota is voldaan en er geen ontbindende voorwaarden meer zijn, dan zullen verkoper en koper door de notaris verzocht worden hun handtekeningen te plaatsen. De notaris zal het tijdstip handmatig erbij zetten en als laatste het document zelf ondertekenen.
De notaris zendt de akte vervolgens naar het kadaster. Pas nadat de notaris de volgende werkdag het bericht van ontvangst heeft gekregen en de bevestiging dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen door het kadaster, zal hij de koopsom naar de verkoper overmaken.